0 256 313 37 01 oymakinsaat@gmail.com
0 532 515 90 49

EKB UZMANLIK BELGESİ

OYMAK İNŞAAT 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Bakanlıkça onaylı EKB ( Tüm Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Özel Bir Kuruluştur )

     “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile binaların birincil enerji ve karbondioksit (CO²) emisyonu açısından sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, çevrenin korunmasının düzenlenmesi hedeflenmektedir. Yönetmeliğin hazırlanmasında AB’nin 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifi” baz alınmıştır. 2008 yılı içerisinde hazırlanan iki temel yönetmelik (BEP ve MISSIGP) AB Direktifi Sertifikasyon uygulamasının da önemli aşamalarını oluşturmaktadır.

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) NEDİR  EP Yönetmeliğinin amacı;  Dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini,  yerel şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO₂) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.
 “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
 

                Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır. Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, Seralar, Atölyeler, Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

EKB (Enerji Kimlik Belgesi):

 Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Bu belgedeki sınıflandırmalar A-G arasında değişmektedir. Binadaki enerji tüketimi azaldıkça bina sınıfı G den A ya doğru yükselmektedir. Yani A sınıfı enerji tüketimi açısından iyi, G sınıfı da oldukça kötü durumdaki binayı ifade edecek. Burada önemli olan bu belgede C sınıfının altında kalmamak. 

                 Enerji Verimliliği Kanunu gereğince, tüm binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Ancak ülkemizdeki mevcut binaların 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almalarının teşviki için Yönetmelikte bina alım satım ve kiralama aşamasında mal sahibi tarafından yeni kullanıcısına verilmesi öngörülmüştür.

Mevcut binamızın eski veya yeni olması Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) Düzenlenemez anlamına gelmez tüm binalarda tüm binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Yeni yapılan binalarda Belediyeler tarafından inşaat ruhsatı aşamasında (EKB) belgesinin istenme şartı getirilmiştir. Binalarımızdaki EKB belgesi sonuçları aynı zamanda binamızda kullanılan enerji ve yalıtım değerlerini göstermektedir, ne kadar iyi bir yalıtım yapılırsa proje aşamasında ve uygulamasında EKB sonuçları ona göre daha verimli çıkar bu yüzden binalardaki ısı yalıtım önemle ön plana çıkmaktadır

ISI YALITIM;

                 Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır. Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir.

ISI YALITIM NEDİR?

                Binalarımız kışın soğur, yazın ise ısınır. Kışın kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi soğumaması için ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla soğuturuz. Isı yalıtımı kışı ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaşamak amacıyla binaların diş cephe duvarları, cam ve doğramaları, çatıları, döşemeleri ve tesisatlarında, ısı geçişini azaltan önlemler almaktır.

ISIYALITIM FAYDALARI ;

                 Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı, ısınma veya serinleme amacıyla yaptığımız harcamalardan ortalama % 50 tasarruf ederek yazın serin kalmaya kışın daha iyi ısınmaya imkan sağlar. Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturur. Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan yoğuşmayı (terlemeyi) önler. Isı yalıtımıyla ayrıca yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur. Isı yalıtımı – Binaların çatı ve duvarlarına – Toprak temaslı mahallere – Katları ayıran döşemelere – Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına – Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara yapılır. Ayrıca özel kaplamalı yalıtım cami üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kişin pencerelerden oluşan isi kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.


1- ısınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamalardan ortalama %50 tasarruf ederek, kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkan sağlar.

2- Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz emisyonlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunur.

3- Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltır.t tüketimini ve dolayısıyla atık gaz emisyonlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunur.

4- Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan terlemeyi (yoğuşma) önler.

5- Betonun içindeki demirlerin paslanmasını engeller, binanızın depreme karşı dayanıklılığını korur.

6- Yaşam alanları içersinde dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekanlar oluşturur.

 NOT:   Eski ve yeni mevcut binalarımızın ısı yalıtımlı hale gelmesi gerekmektedir, iyi yalıtım yapılmış bir binada ısınmaya ve düzgün aydınlatma sistemi ve malzemelerin kullanılması kışın ve yazın harcadığımız maddi giderleri neredeyse yarı yarıya azaltmaktadır. Binaların ısı yalıtımlı yapılması çok önemlidir